9.9. – 3.12.2023

Reija Palo-oja

Studio

Teijon Masuunin Studiossa esillä olevan kokonaisuuden lähtökohtana on ajatus erilaisista kulisseista. Teokset ovat jatkumoa Reija Palo-ojan aikaisemmalle tuotannolle erityisesti työskentelylle ominaisen herkkyyden, vaistonvaraisuuden sekä moninaisten maalauseleiden osalta. Näyttelyssä korostuu erityisesti taiteellisen prossesin sekä ilmaisun tutkiminen myös erilaisten materiaalien ehdoilla.

“Uusissa teoksissa olen siirtynyt kuvitteelliseen taloon, jossa seinien halkeamat peittämisestä huolimatta piirtyvät esiin. Teoksista rakentuu kuin fragmentteja talon seinistä ja ajan patinoimista kerroksista. Vertauskuvallisesti teokset muodostavat narratiivisen tason, kuin yhden henkilön tai laajasti sukupolvien tarinan, erilaisten jälkien muodossa. Teosten taustalla vaikuttavat omakohtaiset kokemukset sekä ensisijaisesti ajatus siitä kuinka taide toimii heijastuspintana.”

Teokset voi nähdä myös metaforana mielen kerrostumille, jäljille; kuin huoneeseen kaikumaan jääville sanoille, yrityksille pitää koossa, rikkoutumisen ja korjaamisen aihioille sekä pirstaleiselle maailmalle.

Reija Palo-oja (KuM) on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2001. Valmistumisesta asti hän on pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut yhteisnäyttelyihin. Palo-ojan teoksia kuuluu Valtion, HAM:n, Suomen Taideyhdistyksen, Turun kaupungin sekä HUS: taidekokoelmiin. Reija Palo-oja (1970) asuu ja työskentelee Turussa Taiteen talossa.Työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.