9.9. – 3.12.2023

Tytti Muurinen

Camera

“Kenellä on oikeus olla olemassa ja mitä olemassa olo merkitsee? Olemisen vastakohta on olemassa olemattomus eli *tyhjyys*. Olemassa oleminen on riippuvainen myös ympärillämme elävistä muista olioista ja heidän tekemisistään. Onko luonnonolemisen oikeus ihmisoliosta ja hänelle luodusta hyödystä ja haitasta riippuvainen. Vai olisimmeko samalla viivalla niin, että kaikilla on yhtäläinen oikeus olemassa oloon. Yksilötasolla oleminen merkitsee myös ainutlaatuista olemusta, joka on olion perusluonne: ulkoisten ja sisäisten ominaisuuksien kokonaisuutta, joka muodostaa havaittavan yksilön. Kuului tämä olemus sitten ihmiselle tai eläimelle.

Olemassa olemisesta- näyttely kertoo ennen kaikkea rakkaudesta ja huolesta Suomen villiin luontoon. Näyttely koostuu olemassa olemisen haasteiden ja yksilön olemuksen teemoista, jotka sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Pääosa näyttelyn teoksista on kynäpiirroksia Suomen uhanalaista lajeista. Teokset on toteutettu kynän ja akvarellin sekatekniikalla. Hahmot muodostuvat piirroksiin pikkuhiljaa vapaan ja villin viivan tuodessa lopulta esiin tunnistettavan, häilyvän hahmon. Ikäänkuin kangastuksen tällä hetkellä pulassa olevasta lajista. Uhanalaissarja perustuu Suomessa tavattavien lajien uhanalaisuusarviointiin (2019), josta jokainen näyttelyssä esiintyvä laji löytyy.

Kynäpiirrosten lisäksi näyttelyssä on esillä maalauksia suomalaisista eläimistä, joista osa kytkeytyy myös uhanalaisuuden teemaan. Maalauksissa esiintyvät eläinyksilöt ovat enemmän kuin lajikuvansa. Ne ovat kaikessa esittävyydessään eläimiä, silti ”inhimillisiä” yksilöitä. Kuin muotokuvia, joilla on tarina kerrottavanaan. Maalausprosessin aikana tutkin aina yhtä uteliaana mikä on se hetki, jolloin seikkaileva viiva, muodot ja toisiinsa sulautuvat värit luovat yksilön, jolla on olemus ja luonne. Olemmeko loppujen lopuksi sittenkään niin erilaisia?

Tytti Muurinen on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Hän on taiteilija, kuvittaja ja graafkko, jonka pääasiallisena tekniikkana on akvarellin ja musteen/kynän sekatekniikka. Hän on ”lintufriikki” ja vaeltelija, jonka vahva luontosuhde ja luonnonsuojelun teemojen käsittely on siirtynyt myös taiteeseen pääasiassa eläinmaalausten muodossa.

Muurinen pyrkii teoksissaan tavoittamaan lajille tunnusomaisen olemuksen ja luonteen niin, että työssä säilyy taiteellinen rohkeus ja vapaus. Hän hakee harmoniaa värien kautta, mutta ollakseen onnistunut työssä täytyy olla myös jotain rosoista. Tytti asuu ja työskentelee tällä hetkellä Rovaniemellä, kotoisin hän on Pyhäjoelta.