1.6. – 29.6.2023

Arja Valkonen-Goldblatt

Galleria

Näyttelyssäni on esillä viimeaikaisia maalauksiani sekä vuosien varrella valmistamiani taiteilijakirjoja. Näyttelyn nimi viittaa muuttuvaan maailmaamme; mikään pysyvänä pidetty ei olekaan pysyvää, vuoret murentuvat, vedet virtaavat valtoimenaan…

Maalaaminen on minulle hiljaista, joskus äänekästäkin keskustelua värien kanssa. Hitaasti kankaalle alkaa muodostua kuvia, visuaalisia muistoja, näkymiä matkani varrelta, jotka nousevat esiin maalatessani. Muistoja, muistumia, tuttuja ja tuntemattomia paikkoja ja asioita… luulen olleeni täällä, nähneeni tämän, muistan valon ja varjot.

Taiteilijakirjojen parissa työskentelyäni voisin kuvata lukukokemukseksi, jossa edetään sivu sivulta, alusta loppuun. Mitä pidemmälle edetään, sitä vähemmäksi sanat käyvät. Jäljelle jää voimakas tunne, tiivistys asiasta. Kun työskentelen taiteilijakirjojen parissa, kerron tarinaa. Samanaikaisesti luen ja kirjoitan ilman sanoja. Sama asia tulee ilmi myös maalausprosessissani; kuvani ovat kertomusten osia. Mitä tapahtui ennen , mitä jälkeen. Maalaus on hiljainen kertomus ilman sanoja, sanatonta viestintää, joka on kullekin viestin vastaanottajalle oma ja henkilökohtainen.

Viime vuosina olen koonnut taiteilijakirjoja eri materiaaleista. Kirjojen sivut ovat koostuneet esimerkiksi lasinsirpaleista, hiuksista tai vaatteenriekaleista. Joidenkin taiteilijakirjojeni lähtökohtana taas on valmis, vanha kirja, esine. Kirjoitan sen uudelleen muokkaamalla sitä leikkaamalla, poistamalla, lisäämällä, maalaamalla.

”Taiteilijakirja on hybridi, moniaineksinen kokonaisuus, jonka
pääjuuret ovat kahtaalla: ensiksi tietenkin kirjallisuudessa
ja sen kantajassa, kirjassa, mutta vielä vahvemmin kuvataiteessa.”
Professori em. Yrjö Sepänmaa.