2.7. – 30.7.2023

Johanna Virtanen

Studio

”Viimeinen pisara on ilmaus, joka sisältää useita merkityksiä ja tulkinnan mahdollisuuksia. Sen voi lukea kuvaavan sitä hetkeä, jossa liian pitkään jatkunut kuormitus murtaa padot, rikkoo hauraat rakennelmat ja tulvii kaiken yli. Viimeaikaisissa teoksissani olenkin paljon pohtinut elämän haurautta niin yksilön näkökulmasta kuin koko planeettamme kannalta.

Materiaalilähtöisyys on taiteellisen työskentelyni alkukirjain. Näyttelyn teoksissa olen käyttänyt pääosin erilaista arjen muovijätettä, esimerkiksi muovipakkauksia sekä muovisia löytöesineitä, joista olen pyrkinyt rakentamaan visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia konstruktioita. Etsin arvotonta, jätteeksi luokiteltua ja poisheitettyä ja pyrin luomaan siitä uutta, kaunista ja puhuttelevaa.

Ihmisen toiminnan negatiiviset vaikutukset ympäristöön luovat usein dystooppista tarinaa tulevaisuudesta. Tämän rinnalle haluaisin teoksillani nostaa kertomuksen ihmisen inhimillisestä halusta luoda ympärilleen kauneutta ja etsiä kaikesta huolimatta toivon näköaloja.”

Johanna Virtanen on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä, sekä osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Materiaalit ja niihin kietoutuvat visuaaliset ja sisällölliset viestit ovat hänen kolmiulotteisten teostensa keskiössä.