4.8. – 4.9.2022

Any Mykrä

Camera

Anu Mykrä (s.1975) on fiskarsilainen kuvataiteilija/kuvanveistäjä. “Tällä hetkellä teen pääasiassa keraamista kuvanveistoa. Teokseni ovat uniikkeja, käsin rakennettuja ihmis- ja eläinfiguureita, jotka poltetaan sähköpoltossa. Vaikka tämänkertainen näyttelyni ei olekaan rakentunut tietyn teeman ympärille, on töihini liittyvissä tarinoissa samankaltaisuutta. Naiseus, näkymättömän henki- ja fyysisen maailman yhteys, ylisukupolviset taakat ja luonnonhenkien läsnäolo. Tyylini on surrealistis-naivistis-narratiivinen. Suosin yksityiskohtia. Vuorottelen tarkempaa anatomista osaamista vaativan ja muodoilla leikittelevän tekotavan kanssa. Tarvitsen tätä vaihtelua, jotta mielenkiintoni pysyy yllä. Joskus yhdistän piirrosviivaa keraamiseen pintaan: kolmiulotteisen muodon luoma tarina jatkuu piirroskertomuksena veistoksen pinnalla. Tällä tekniikalla tehty työ vaatii 3-5 lasituspolttoa.

Syvällinen ja humoristinen kulkevat rinnakkain tuotannossani. Niiden tasapaino pitää yllä leikin ja ilon läsnäolon työskentelyssäni. Vakavasti otettavuus ja tiukka tuloksellisuus/päämäärätietoisuus ei voi olla ainoa peruste taiteilijudelleni, tai luova virta ehtyy. Kuvaan pääsääntöisesti naista. Aiheena on nainen kaikissa elämän eri vaiheissa: synnyttäjänä, uutta luovana voimana, pyhänä eläimenä, henkisenä etsijänä ja löytäjänä. Esiäidit, sukupolvien jatkumo, ylisukupolviset lahjat ja taakat. Kehollisuuden ajallinen, rapistuva muoto ja sisäisen, henkisen maailman ikuinen olemus. Näitä pohdin tällä hetkellä ja teemat näkyvät töissäni. Myös ihmisen animistinen suhde luontoon ja sen näkyviin ja näkymättömiin olentoihin kiehtoo minua.